آموزش نحوه ایجاد نظرسنجی بدون ابهام برای مدیران ساختمان

2 مرداد 1400
0 دیدگاه
آموزش نحوه ایجاد نظرسنجی بدون ابهام برای مدیران ساختمان

نظرسنجی صحیح چه نوع نتیجه ای دارد؟

نحوه مطرح کردن سوال و گزینه ها برای نظرسنجی یکی از مسائل پراهمیت است .سوال و گزینه ها متناسب به مسئله و تعداد ساکنین و مالکین ساختمان تعریف میشود. بهترین راه برای اطلاع از نظر ساکنین و مالکین ساختمان برای انجام اموری خاص در اختیار گذاشتن گزینه هایی محدود میباشد که بنا به برنامه ریزی و شرایط و موجودی صندوق ساختمان توسط مدیرساختمان به ساکنین ساختمان ارائه میشود.

دموکراسی بهترین روش انجام کارهاست

برای بهبود اوضاع ساختمان کافیست که نظر تمام ساکنین ساختمان پرسیده شود. این امر باعث مشارکت ساکنین و مالکین ساختمان در انجام امور و همچنین اطلاع از روند بهبود اوضاع ساختمان میشود.

همانطور شفاف سازی و مشارکت برای تمامی ساکنین و مالکین و مدیران ساختمان امری الزامی برای مدیریت بهتر و ایجاد دموکراسی در انجام امور مربوط به ساختمان است.

رای رای اکثریته

قاعده انجام نظرسنجی در امور مدیریتی ساختمان بر این است که زمانی که رای اکثریت بر یک موضوع مشخص شود آن مورد توسط مدیرساختمان انجام شود. برای اینکار امکان نظرسنجی و نتایج آن برای همگان شفاف است. در زمانی که بشود اکثریت آرا مشخص کرد خروجی آن را برای تمامی ساکنین، مالکین و مدیرساختمان نمایش میدهد.

(اسلایدر نظرسنجی)

چه مسائلی را نیاز است که با نظرسنجی تمام ساکنین انجام داد؟

اینکه به طور دقیق چه مسائلی نیاز به نظرسنجی تمام ساکنین ساختمان را دارد بسته به نوع قرارداد بسته شده فی ما بین مدیرساختمان و مالکین و ساکنین میتواند متفاوت باشد. با اینحال به طور معمول اموری که مدیرساختمان برای اولین بار قصد انجام آن را دارد و لازم است این مورد هرچند وقت یکبار انجام شود و نیاز به تایید اکثریت ساکنین و مالکین دارد.

(مشاوره رایگان به مدیران ساختمان)

نحوه ایجاد نظرسنجی در پلتفرم مدیریت ساختمان ملکبا

( ویدیو آموزش ساخت نظر-سنجی)

(لینک ورود به نرم افزار)

ارسال دیدگاه