صندوق ساختمان را چطور و چه کسی باید مدیریت کند؟

2 مرداد 1400
0 دیدگاه
آموزش نحوه مدیریت و حسابداری صندوق‌های ساختمان

نحوه مدیریت و حسابداری ساختمان به مدیران ساختمان

تعریف صندوق ساختمان در پلتفرم مدیریت ساختمان ملکبا

صندوق ساختمان محل اندوخته اعتبار ساختمان است که تنها مدیر ساختمان امکان استفاده از آن را به طور مستقیم دارد. موجودی این صندوق برای تامین نیازها و هزینه‌های احتمالی ایجاد شده مورد استفاده قرار میگیرد. 

به طور مثال در صورتی که ساختمان صندوق اندوخته نداشته باشد در صورتی که با مشکلی همچون خراب شدن آسانسور یا نشست پیش بینی نشده مواجه شود، قطعا با مشکل تامین مالی برای رفع آن مواجه میشود. این مسئله ممکن است باعث دیرکرد در اصلاح مورد و همینطور بیشتر شدن استعلاک و هزینه ها شود. به همین منظور برای ساختمان صندوق اندوخته ای در نظر گرفته میشود.

در پلتفرم مدیریت ساختمان ملکبا تمام هزینه ها و درآمدها کاملا شفاف در اختیار ساکنین ساختمان قرار میگیرد. برای حفظ حریم شخصی کاربران میزان بدهی ساکنین به یک دیگر نمایش داده نمیشود. با اینحال امکان مدیریت بدهی ، شارژ واحدها و جریمه در پلتفرم ملکبا برای مدیرساختمان میسر است که مدیر طی ثبت گزارش مجموع آنها را به ساکنین اعلام میکند.

(اسلاید صندوق و گردش مالی)

ثبت هزینه، درآمد، بدهی، شارژ و جریمه در صندوق ساختمان

(ویدیو آموزشی نحوه ثبت هزینه ها در پلتفرم مدیریت ساختمان ملکبا)

نحوه ثبت گزارش توسط مدیرساختمان در پلتفرم مدیریت ساختمان ملکبا

(ویدیو آموزشی نحوه ثبت درآمد در پلتفرم مدیریت ساختمان ملکبا)

نحوه انتقال موجودی صندوق به صندوقی دیگر

(اینفوگرافیک انتقال موجودی به صندوق دیگر)

آیا نیاز به صندوق های مالی متفاوت است؟

هرساختمانی با توجه به برنامه ریزی مدیر برای انجام فعالیت‌های خود نحوه تعریف صندوق متفاوتی دارد. برای مثال این امکان برای مدیران فراهم است تا صندوقی باتوجه به نوع ساکنین جهت بهره مندی از درآمدهای حاصل از اجاره پارکینگ مربوط به واحدی خاص تعریف کند.

مشاهده هزینه ها و درآمدهای ساختمان با جزئیات کامل در صندوق ساختمان

هر یک از ساکنین این امکان را دارند که تمام موارد گردش مالی ساختمان شامل هزینه و درآمد و نقل و انتقالات بین صندوقی را به صورت سابقه در پتلفرم مدیریت ساختمان ملکبا مشاهده کنند.

ارسال دیدگاه