تعریف نقش مدیر در کوچه و محله

2 مرداد 1400
0 دیدگاه
تعریف نقش مدیر در کوچه و محله

نقش مدیر کوچه

همانطور که یک ساختمان برای بهبود اوضاع و رسیدگی به استهلاکات خود به مدیریت نیاز دارد یک کوچه و محله نیز برای بهبود اوضاع خود میتواند یک مدیر داشته باشد.

مدیر کوچه یا محله میتواند با قراردادی فی ما بین ساکنین، مالکین و خود وظایفی را به عهده بگیرد و در توسعه محل نقش داشته باشد. 

ازین رو مدیر کوچه به صندوق کوچه برای تامین مالی نیازهای محله دسترسی دارد. این صندوق همانند صندوق ساختمان توسط شارژ ساکنین و مالکین ساختمان تامین سرمایه میشود.

(آیا مدیرساختمان یک شغل است؟)

زندگی در محله ها و کوچه ها

شناخت همسایگان یکی از مسائلیست که فرقی نمیکند در چه محله ای زندگی کنیم تا الزامش رو حس کنیم. شناخت همسایه ها هم در جهت ایجاد آرامش و کسب اعتماد شخصی و هم درجهت ایجاد مشارکت در شکل گیری و پیشرفت محله تاثیر بسزایی دارد. 

مطمئنا زندگی و سکونت در یک خانه در محله ای خلوت برای هرشخصی یک ارزش هست با اینحال عمده ای جامعه به جبر در آپارتمان‌ها و مجتمع های مسکونی سکونت دارند.

نمونه فعالیت هایی که میشود در کوچه انجام داد

قطعا وظایف مدیر محله و یا کوچه متناسب با مسئولیت ها، تعداد ساکنین، مساحت جغرافیایی محله و موارد متفاوت دیگری که به عهده میگیرد متفاوت است. با اینحال چند نمونه از مواردی را که به مدیر محله مربوط است مثال میزنیم:

  • اقدام در جهت گذاشتن کانکس نگهبانی
  • اقدام در جهت بهبود وضعیت بهداشتی محله
  • اقدام در جهت تسهیل و همکاری با ساکنین محله برای ساخت و ساز یا نقل و انتقال
  • اقدام در جهت بهبود آسفالت کوچه
  • … 

ایجاد ارزش افزوده برای املاک یک کوچه و محله

ایجاد ارزش افزوده برای محله توسط موادی که در قرارداد فی ما بین مدیرمحله و مالکین و ساکنین بسته میشود تعریف میشود.

آسفالت مناسب، در اختیار بودن جای پارک، حفظ امنیت، بهداشت محیطی، فرهنگ همسایگی و … در ارزش‌گذاری املاک محله نقش بسزایی دارد. رسیدگی به این مسائل خواسته تمام ساکنین محله است که میتواند توسط مدیرمحله انجام شود.

مدیران کوچه حقوق میگیرند؟

مدیران کوچه مانند مدیران ساختمان برای انجام وظایف خود حقوق میگیرند و این حقوق در پایان هر دوره مالی کوچه یا محله از صندوق کوچه برداشت میشود.

(ویدیو آموزشی نحوه بستن قراداد و دعوت ساکنین)

ایجاد درآمد برای کوچه چگونه ممکن است؟

کوچه هم میتواند متناسب با خدماتی که ایجاد میکند درآمدی داشته باشد تا این کمک به بهبود اوضاع کوچه کند.

برای مثال یک کوچه که دارای کانکس نگهبانی است و فضای پارک زیادی هم دارد میتواند پارکینگ را که بخشی از مشاعات کوچه میباشد اجاره دهد. درآمد حاصل از این کار به صندوق کوچه منتقل میشود. ساکنین و مالکین با همکاری مدیرساختمان موظفند برای بدست آوردن و افزایش درآمد کوچه مشارکت داشته باشند.

مدیریت صندوق کوچه و محله

صندوق کوچه سرمایه اندوخته ساکنین کوچه است که مدیرساختمان میتواند با مشارکت ساکنین برای بهبود اوضاع کوچه از آن استفاده کند. موجودی و گردش مالی صندوق ساختمان برای تمامی ساکنین و مالکین قابل مشاهده ست. 

در پلتفرم مدیریت ساختمان ملکبا امکان مشاهده تمام جزئیات هرگونه هزینه و درآمد و نقل و انتقالی در کوچه و محله در اختیار تمام ساکنین محله قرار میگیرد.

ارسال دیدگاه