جریمه دیرکرد پرداخت شارژ، بودن یا نبودن مسئله این است؟

2 مرداد 1400
0 دیدگاه
جریمه دیرکرد پرداخت شارژ، بودن یا نبودن مسئله این است؟

جریمه برای چه مواردی میتوان تعریف کرد؟

پرداخت خارج از موعد بدهی ساکنین و کمبود اعتبار صندوق ساختمان که منجر به ضرر صندوق ساختمان یا مدیرساختمان شود شامل جریمه میشوند.

به طور مثال در صورتی که صندوق ساختمان شش واحدی دارای یک میلیون تومان اعتبار در صندوق میباشد و هزینه ای هفت میلیون تومانی برای آسانسور ساختمان رخ میدهد. صرف این هزینه ملزم به پرداخت به موقع هر واحد یک میلیون تومان است. در صورتی که این پرداخت به موقع انجام نشود ، طی یک ماه آینده هزینه آسانسور به ۸ میلیون تومان میرسد. اگر یکی از ساکنین به پرداخت ۱ میلیون تومانی اهمیت ندهد میزان جریمه ایشان در پرداخت از بقیه بیشتر است. زیرا دلیل اصلی افزایش هزینه میباشد.

البته باید در نظر گرفت بخشی از افزایش هزینه مربوط به استهلاک بیشتر آسانسور است که توسط بقیه ساکنین نیز مورد استفاده قرار گرفته. در این صورت با در نظر گرفتن این موارد جریمه ای برای واحد مذکور توسط مدیر ساختمان تعریف میشود.

آیا الزام به تعریف جریمه است؟

پیشنهاد میکنیم ، مدیران و ساکنین بنا را اعتماد قرار داده و با دیگر ساکنین همانند برادر خود همکاری داشته باشند. با اینحال امکان تعریف جریمه توسط مدیرساختمان برای ساکنین فراهم شده است. پرداخت آن در صورتی که باعث عدالت و حفظ منافع تمام کاربران باشد را پیشنهاد میکنیم که برای ساختمان الزامی در نظر گرفته شود.

نحوه محاسبه

(ویدیو آموزشی نحوه ثبت هزینه و تعریف جریمه در پلتفرم)

نحوه اعمال

جریمه توسط مدیر ساختمان برای هزینه های متفاوت تعریف میشود و زمانی که ساکنی به پرداخت آن موظف شد به عنوان بدهی به صندوق ساختمان در پروفایل خود مشاهده خواهد کرد.

با توجه به قوانین ساختمان که تمامی ساکنین موظف به پذیرش آنها هستند. این امکان وجود خواهد داشت که بدهی ساکنین به ساختمان به صورت حقوقی و قانونی مورد تقاضای مدیرساختمان قرار بگیرد.

(نحوه تعریف قوانین)

بخشش از بزرگان است

برای ساختمان‌هایی که درآمد دارند این امکان است که بعضی از موارد جریمه ساکنین ساختمان را با توجه به رضایت دیگر ساکنین ببخشند.

پیشنهاد میکنیم که نظرسنجی توسط مدیرساختمان جهت بخشش بدهی ساکن مشخص تعریف کند و پس از رای گیری اقدام مربوطه را انجام دهد.

(اینفوگرافیک نظرسنجی تا بخشش )

(نحوه ایجاد نظرسنجی)

ارسال دیدگاه