حریم خصوصی ساکنین در پلتفرم مدیریت ساختمان ملکبا

2 مرداد 1400
0 دیدگاه
تعهد حفظ حریم خصوصی ساکنین

مجوزهای دسترسی به اطلاعات کاربران در پلتفرم مدیریت ساختمان ملکبا

اطلاعات هر کاربری قطعا از ارزش بالایی برخوردار است و حریم خصوصی آن افراد است. در پلتفرم مدیریت ساختمان ملکبا تلاش بر این شده که تنها اطلاعاتی که مربوط به ساختمان و واحدها میباشد را از کاربران دریافت شود. 

با اینحال مدیرساختمان بعد از نصب نرم افزار در هنگام بارگذاری تصاویر مربوط به گردش مالی و گزارشات لازم است دسترسی بارگذاری فایل را به مرورگر خود بدهد. 

اطلاعات شناسایی کاربران

اطلاعات شناسایی کاربران اعم از نام و نام خانوادگی، شماره تلفن همراه، مشخصات واحد، شماره تلفن ثابت تنها برای مدیرساختمان و پرسنل ساختمال در صورت ثبت درخواست برای افراد خدماتچی نمایش داده میشود. هیچ یک از ساکنین امکان مشاهده اطلاعات شناسایی دیگر ساکنین ساختمان را داخل و خارج از پلتفرم ندارند.

اطلاعات شناسایی مدیر و پرسنل ساختمان برای تمامی مالکین و ساکنین ساختمان نمایش داده میشود.

اطلاعات شناسایی ساختمان و واحدها

در پلتفرم مدیریت ساختمان ملکبا اطلاعات شناسایی ساختمان شامل عنوان ساختمان، آدرس پستی، کد پستی، تصاویر ساختمان، مشخصات مدیرساختمان، مشخصات پرسنل ساختمان در اختیار تمام مالکین، ساکنین و مدیرساختمان قراردارد.

ساکنین (مستاجرین) تنها میتوانند اطلاعات مالک واحد خود را در جهت سهولت در برقراری ارتباط وارد کرده و مشاهده کنند.

مالکین تنها میتوانند اطلاعات ساکنین (مستاجرین) واحد خود را در جهت سهولت در برقراری ارتباط وارده کرده و مشاهده کنند.

اطلاعات مالی ساختمان و واحدها

اطلاعات مالی هر ساختمان برای ساکنین، مالکین و مدیران ساختمان مربوطه قابل نمایش است. این اطلاعات تنها توسط مدیرساختمان امکان درج دارد. هرگونه ویرایشی در اطلاعات مالی مستلزم تایید ساکنین ساختمان میباشد که بعد از نظرسنجی ساکنین به درخواست مدیرساختمان تیم پشتیبانی پلتفرم مدیریت ساختمان ملکبا میتواند ویرایش اطلاعات را انجام دهد. سابقه ویرایش اطلاعات مالی برای تمامی ساکنین قابل نمایش خواهد بود.

اطلاعات مدیران ساختمان

اطلاعات مالی مدیران ساختمان تنها برای خود مدیرساختمان قابل مشاهده و ویرایش میباشد. ضمن اینکه اطلاعات شناسایی و مالی مدیرساختمان باید توسط تیم پشتیبانی پلتفرم مدیریت ساختمان ملکبا تایید شده باشد تا مدیرساختمان بتواند دسترسی به صندوق ساختمان داشته باشد.

اطلاعات شناسایی مدیرساختمان برای تمام ساکنین و مالکین قابل مشاهده میباشد. در صورتی که مدیرساختمان قصد تغییر هرگونه اطلاعات شخصی را داشته باشد باید بعد از تایید ساکنین که توسط نظرسنجی انجام میشود این مسئله را با همکاری تیم پشتیبانی پلتفرم مدیریت ساختمان ملکبا انجام دهد.

تعهد ما برای حفظ اطلاعات

سیاست حفظ حریم خصوصی

ارسال دیدگاه