چگونه در توسعه امکانات پلتفرم ملکبا میتوانیم مشارکت داشته باشیم

2 مرداد 1400
0 دیدگاه
مشارکت در توسعه امکانات پلتفرم ملکبا

امکان ارتقای پلتفرم مدیریت ساختمان ملکبا با مشارکت کاربران آن

این گزارشات و همچنین امکانات فعلی پلتفرم مدیریت ساختمان ملکبا توسط تیم پژوهش و مطالعاتی ملکبا انجام شده است. با اینحال ما مطمئن هستیم که همیشه میتوان بهتر از قبل بود. بهتر بودن امکانات ما زمانی میسر است که از مشارکت و همکاری کاربران آن بهره مند شود. 

در صورتی که امکانی متفاوت بر اساس نیاز ساختمان خود دارید احتمالا این مورد نیاز استفاده در ساختمان های دیگر نیز هست. با مشارکت شما ما میتوانیم همیشه از نیاز ساکنین ساختمان مطلع باشیم. به این منظور پاداشی هم برای افرادی که در این راه ما ، با ما مشارکت کنند در نظر گرفته میشود.

(لینک به پشتیبانی)

گزارشات مورد نیاز برای مدیران ساختمان

پلتفرم ملکبا به منظور راحتی کار و استفاده مدیران ساختمان و گرفتن خروجی هایی مناسب برای تعریف و برنامه ریزی هزینه‌های آینده ساختمان گزارشاتی از وضعیت عملکرد ساکنین ساختمان و نحوه گردش مالی در صندوق ساختمان را در اختیار تمامی ساکنین ساختمان قرار داده است. 

گزارشات مورد نیاز برای ساکنین ساختمان

در پلتفرم مدیریت ساختمان ملکبا این امکان میسر است که تمامی ساکنین و مدیران ساختمان ، هزینه ها و درآمدها و وضعیت صندوق را به صورت شفاف مشاهده کند. این شفاف سازی جهت اعتماد ساکنین ساختمان به مدیریت ساختمان مورد نیاز است. چرا که به بهبود پرداخت شارژ و صورت حساب ها منجر میشود.

پروسه امکان‌سنجی، تایید و توسعه نیاز جدید دیده شده در پلتفرم مدیریت ساختمان ملکبا

(اینفوگرافیک ارتقای پلتفرم)

نحوه محاسبه پاداش مشارکت کننده ها

امکان پیشنهادی توسط مدیران ساختمان یا ساکنین ساختمان آنها بعد از امکان سنجی و همچنین پذیرش توسط دیگر مدیران ساختمان به عنوان یک امکان جدید در لیست توسعه محصول قرار میگیرد. نحوه پاداش هر مشارکتی توسط دیگر مدیران ساختمان مشخص میشود. پرداخت آن به صورت اعتبار به شخص مشارکت کننده داده میشود.

ارسال دیدگاه