چه نیازی به همکاری ساکنین با مدیر ساختمان است؟

2 مرداد 1400
0 دیدگاه
چه نیازی به همکاری ساکنین با مدیر ساختمان است؟

همکاری و مشارکت و اطلاع داشتن ساکنین از اقدامات مدیرساختمان

مدیرساختمان موظف به انتشار محتوای مربوط به اقدامات در جهت بهبود اوضاع ساختمان به صورت کاملا شفاف برای تمامی ساکنین میباشد. این شفافیت باعث میشود در صورتی که یکی از ساکنین توانایی انجام خدمات مروبط به ساختمان را داشت بتواند با دریافت هزینه مربوطه ،همکاری و آنکار را انجام دهد.

مدیریت صحیح بدهی ساکنین

بدهی ساکنین ساختمان در پایان هر دوره الزام به رسیدگی توسط مدیر ساختمان میباشد. در صورتی که بدهی توسط ساکین در موعد مشخص پرداخت نشده باشد صندوق ساختمان در حالت ضرر به دوره بعدی منتقل میشود.

مدیریت صحیح شارژ ساکنین

میزان شارژ ساکنین ساختمان باید به درستی بررسی شود. 

این امر مستلزم شناخت دقیق از راههای درآمدزایی و همچنین شناخت مسائل مربوط به ساختمان میباشد. 

مشاوره رایگان برای مدیران ساختمان

تماس با ما

نظر سنجی، گفت گو ، مشاهده گزارشات ساختمان

در پلتفرم مدیریت ساختمان ملکبا این امکان میسر است تا هریک از ساکنین ساختمان به منظور مشارکت در بهبود اوضاع ساختمان نظرسنجی بسازند و دیگر ساکنین امکان پاسخ دادن و شرکت در نظرسنجی را دارند.

گفت گو و گپ در پلتفرم برای حفظ حریم خصوصی کاربران تنها بین ساکنین با مالکین واحد خود و مدیر ساختمان میسر است. مدیر ساختمان میتواند به هریک از مالکین یا مستاجرین واحدهای ساختمان پیام ارسال کند.

گزارشات توسط مدیرساختمان نوشته میشود و برای تمامی ساکنین و مالکین واحدهای ساختمان که عضو پلتفرم ملکبا باشند نمایش داده میشود. نوشتن گزارشات از اوضاع ساختمان از تعهدات و وظایف مدیرساختمان است.

(اسلاید شو تصاویر نظرسنجی و گفت گو و اعلانات ساختمان)

نحوه دعوت ساکنین ساختمان به پلتفرم مدیریت ساختمان ملکبا

برای دعوت ساکنین ساختمان ابتدا لازم است ساختمان مربوطه را بسازید.

در صورتی که مدیرساختمان هستید بعد از ساختن صندوق ساختمان به صفحه مدیریت ساکنین واحدها هدایت میشوید. در این مرحله لازم است شما تک تک اطلاعات تماس یکی از ساکنین هر واحد را وارد کنید تا برای ایشان دعوتنامه ارسال شود.

در صورتی که مدیرساختمان نباشید بعد از دعوت مدیرساختمان برای تکمیل اطلاعات واحد خود به صفحه جزئیات واحد هدایت میشوید. دعوت دیگر ساکنین ساختمان به عهده مدیرساختمان میباشد. شما میتوانید مالک یا مستاجر واحد خود را در صفحه اطلاعات واحد وارد کنید تا برای ایشان دعوت ارسال شود.

(ویدیو آموزش نحوه تعریف قوانین و مدیریت ساکنین)

ارسال دیدگاه