سیاست حریم خصوصی در ملکبا

رعایت حریم شخصی کاربران برای ملکبا بسیار حائز اهمیت است. در این متن نحوۀ ذخیره‌سازی و استفادۀ ملکبا از اطلاعاتی که در نتیجه استفادۀ کاربران از خدمات ملکبا در پلتفرم ملکبا ثبت می‌شود شرح داده شده است.

نشانی وب‌سایت ما: http://melkba.com و http://melkba.ir.

کدامیک از اطلاعات شخصی را جمع آوری میکنیم و چرا

اطلاعاتی که شما مستقیما در ملکبا ثبت می‌کنید

بخشی از اطلاعاتی که ملکبا ذخیره می‌کند اطلاعاتی است که شما به صورت مستقیم در فرآیند ثبت نام، تکمیل اطلاعات، ثبت درخواست خدمات، تماس با مرکز تماس و یا روش‌های مشابه در سامانه ثبت می‌کنید. این اطلاعات شامل نام، نام خانوادگی، شماره تلفن همراه، شماره تلفن ثابت، آدرس، اطلاعات واحد سکونت، آدرس پست الکترونیکی و اطلاعاتی از این دست می‌باشد.

اطلاعاتی که در نتیجه استفاده شما از سرویس ذخیره می‌شود

علاوه بر اطلاعاتی که شما به صورت مستقیم در پلتفرم ثبت می‌کنید، برخی از اطلاعاتی که در نتیجۀ استفادۀ شما از سرویس تولید می‌شود نیز در ملکبا ذخیره خواهد شد. این اطلاعات در زیر شرح داده شده‌اند:

۱ - استفاده از امکانات مدیریت ساختمان

به منظور مدیریت صحیح ساختمان اطلاعاتی شامل جزئیات واحد، مالکین، مستاجرین، بدهی و ... که توسط خود کاربر یا مدیرساختمان یا مالک و مستاجر واحد مشترک در ملکبا وارد شده ذخیره میشود.

۲ - استفاده از خدمات

هنگامی که شما از خدمات ملکبا استفاده می‌کنید موقعیت مکانی محل سکونت، بازه زمانی حضور خدماتچی در محل، اطلاعات مربوط به نوع خدمات درخواست شده و ... ذخیره می‌شود.

۳ - تراکنش‌های مالی

هنگامی که شما اعتبار حساب کاربری خود در ملکبا را از طریق کارت‌های بانکی افزایش می‌دهید، شمارۀ تراکنش و پیگیری بانکی در ملکبا ثبت می‌شود. لازم به ذکر است، با توجه به اینکه تمامی تراکنش‌های مالی از طریق سامانه‌های بانکی صورت می‌گیرد، ملکبا در فرآیند انتقال وجه و یا افزایش اعتبار از طریق کارت‌های بانکی هیچ‌گونه دسترسی به اطلاعات کارت بانکی شما ندارد.

نحوه استفاده از خدمات

ملکبا ممکن است اطلاعات مربوط به نحوه استفاده کاربران از نرم‌افزار موبایل و سایت ملکبا را ثبت کند. از این اطلاعات برای بهبود کیفیت خدمات استفاده می‌شود.

استفاده از اطلاعات

اطلاعاتی که در ملکبا ذخیره می‌شود در موارد زیر ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد و استفادۀ کاربر مدیرساختمان یا مالک و مستاجر از پلتفرم ملکبا به منزلۀ قبول و اعطای اختیار به ملکبا جهت استفاده و بهره‌برداری از اطلاعات فوق الاشعار به شرح زیر می‌باشد:

  • ارائه، نگهداری و بهبود کیفیت خدمات؛
  • برقراری ارتباط بین مدیرساختمان، پرسنل، خدماتچیان، مالکین و مستاجرین جهت تسهیل فرآیند ارائه خدمات؛ به طور مثال مدیرساختمان می‌تواند از شماره تلفن همراه مستاجر برای اطلاع رسانی و پیگیری بدهی واحد استفاده کند؛
  • ارتباط ملکبا با کاربر جهت اطلاع‌رسانی، کنترل کیفی، بررسی شکایات و غیره؛
  • شخصی‌سازی سرویس برای هر کاربر شامل ارائه پیشنهادهای ویژۀ هر کاربر؛
  • بدیهی است مسئولیت حفظ و نگهداری از تمامی اطلاعات فوق الاشعار برعهده ملکبا می باشد؛ به نحوی که هیچ شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی غیر ذیصلاح حق دسترسی به اطلاعات مذکور را نخواهد داشت. صرفاً در صورتی که طبق درخواست و یا صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، اطلاعات کاربر - اعم از اینکه به صورت مستقیم از سوی ایشان و یا به صورت خودکار جمع آوری و ضبط شده باشد - مطالبه شود، ملکبا موظف به ارایۀ اطلاعات درخواستی به مراجع مذکور خواهد بود.

حقوقی که بر روی داده‌هایتان دارید

اگر در پلتفرم ملکبا حساب کاربری دارید، می‌توانید درخواست دریافت یک فایل گزارش از اطلاعات شخصی که ما در مورد شما نگه می‌داریم، از جمله هر گونه داده‌ای که برای ما ارائه کرده اید بدهید. همچنین می‌توانید درخواست کنید که ما هر گونه اطلاعات شخصی که در مورد شما نگه داریم پاک کنیم. این شامل اطلاعاتی نیست که ما مجبور به نگهداری آنها برای اهداف اداری، قانونی یا امنیتی باشیم.