هر ساختمانی در زمانی که افراد در آن ساکن هستند، شامل هزینه های مختلفی می شود؛ مواردی از قبیل قبوض، حقوق افرادی که در خدمت ساختمان هستند، سرویس و تعمیرات بخش‌هایی از ساختمان چون آسانسور و … از جمله این هزینه ها می باشند.
از آن جا که در یک ساختمان، خانوارهای متعددی می‌توانند ساکن باشد، لیست این هزینه‌ها از حیث این که سهم هر خانوار چقدر است، بایستی مشخص شود. اهمیت این مورد وقتی آشکار می‌شود که در مواردی ممکن است سهم خانوارها برابر نباشد یا حتی خانوارهایی نباید هزینه‌ای پرداخت کنند. در صورتی که شما هم در ساختمانی زندگی می‌کنید که با تسویه کردن لیست هزینه های ساختمان مشکل دارید، با ادامه این متن همراه ملکبا باشید تا به پاسخ این که چه سهمی در پرداخت هزینه‌های ساختمان دارید برسید.

هزینه های ساختمان
لیست هزینه های ساختمان

فهرست

لیست هزینه های ساختمان

به هزینه‌ها و مخارجی از ساختمان، که صرف تعمیرات و نگهداری ساختمان و زمین ساختمان می‌شود، هزینه‌های عمومی ساختمان می‌گویند. به طور خاص‌تر موارد گفته شده را می‌توان به قرار زیر دانست:

– بیمه

– مدیریت اموال

– مالیات

– تاسیسات

– تعمیرات و نگهداری

– کارهای اجرایی

هر کدام از موارد گفته شده خود شامل زیرمجموعه‌هایی می‌شود که نباید در لیست هزینه‌های ساختمان آن را از قلم انداخت. برای مثال، گاز، برق، آب و فاضلاب و در مواردی سیستم جمع‌آوری زباله در تاسیسات مورد توجه قرار می‌گیرند. توجه به چنین جزئیاتی برای پیش‌بینی مشکلات و موقعیت‌های پیش رو، بسیار ضروری است.

پرداخت هزینه‌های ساختمان با چه کسی است؟

مستاجر و صاحب ملک بایستی هزینه‌های نگهداری و تعمیرات مربوط به خود را پرداخت کنند. مثلا در رابطه با تعمیرات، مستاجر، هزینه تعمیرات کوچک و مالک، هزینه تعمیرات و نگهداری‌های بزرگ و اساسی و گران را می‌دهد. ذکر این نکته مهم است که اگر قرار است تعمیری انجام شود، مستاجر و مالک یک هماهنگی اولیه انجام دهند.

هم‌چنین مستاجر تنها نیاز است که بابت هزینه‌هایی که داخل خانه خودش می‌کند هزینه بدهد و از مخارج عمومی ساختمان بایستی هزینه‌هایی چون قبوض آب، برق، گاز و تلفن، اینترنت و جمع‌آوری زباله را بدهد. هزینه‌های دیگری که با مستاجر است تنها بایستی با توجه به قرارداد نوشته شده با صاحب ملک پرداخته شود. معنی این عبارت این است که مالک نمیتواند هزینه‌ای مضاف بر موارد قید شده در قرارداد را از مستاجر بگیرد.

اگر ساکن واحد مسکونی خود صاحب آن باشد، هزینه‌های مربوط به واحد توسط خودش پرداخت می‌شود و اگر قرار باشد تصرفی در مشاعات صورت گیرد، وابسته به شرایط، پرداخت هزینه مشترکا توسط کلیه ساکنان یا تنها ساکنان درگیر انجام می‌شود.

پرداخت هزینه‌های ساختمان
پرداخت هزینه‌های ساختمان

هزینه قبوض آب، برق، گاز

هزینه‌های تاسیسات ساختمان می‌تواند هم توسط صاحب ملک پرداخت شود و هم توسط مستاجر و این بستگی به این دارد که چه موردی در قرارداد قید شود. ولی به طور کلی می‌توان گفت که پرداخت قبوض ذکر شده اگر مربوط به همان واحد اجاره داده شده باشد بر عهده مستاجر خواهد بود. اگر ساکن ملک خود صاحبش باشد، پرداخت هزینه قبوض تاسیسات بر عهده وی خواهد بود.

هزینه قبوض
هزینه قبوض

هزینه نظافت ساختمان

طبیعتا نظافت هر واحد از ساختمان، به عهده ساکن آن است و نامنظم بودن درون واحد، تنها به خود ساکن آن واحد مربوط است؛ مگر این که عدم رعایت نظافت به جمع شدن زباله، جرم و چیزهایی از این قبیل می‌انجامد. سرانجام چنین چیزی در نهایت محیط زندگی ناامن از حیث سلامتی برای ساکنان خود واحد کثیف و همسایگان خواهد بود. در چنین شرایطی دخالت سایر ساکنان مجاز خواهد بود.

هم‌چنین اگر مستاجر واحد را در شرایطی کثیف و نامطلوب ترک کرده باشد، این وظیفه صاحب ملک خواهد بود، که آن را نظافت کند (هر چند که از نظر اخلاقی این کار را مستاجر قبلی باید انجام داده باشد).

اما هزینه نظافت مشاعات ساختمان بر عهده همه ساکنان است و از طریق پول شارژ ساختمان قابل جمع‌آوری است.

هزینه نظافت
هزینه نظافت

هزینه بازسازی و تعمیر مشاعات

اگر یک یا چند تن از مالکان واحدها، آسیبی به مشاعات برسانند تنها آنان مسئول پرداخت هزینه تعمیرات یا تعویض آن‌ها خواهند بود. اما گاهی ممکن است که نیاز به بازسازی، تعمیرات یا تعویض بنا به نظر همه ساکنان باشد که در این صورت می‌توان گفت که بازسازی و تعمیر مشاعات در لیست هزینه های ساختمان جای می‌گیرد که بین همه ساکنان تقسیم می‌شود.

هزینه بازسازی
هزینه بازسازی

هزینه تعمیرات مشاعات را مستاجر پرداخت می‌کند یا مالک؟

از آن‌جا که تعمیرات مشاعات را می‌توان در زمره هزینه‌های کلی ساختمان در نظر گرفت، پرداخت آن با مالک اصلی واحد مسکونی است. در صورت اجتناب مالک اصلی از پرداخت این هزینه‌ها، مستاجر می‌تواند از مال الاجاره سهمش در هزینه تعمیرات را پرداخت کرده تا مشکل مشاعات ساختمان رفع شود. سپس در هنگام تسویه حساب نهایی با مالک، این هزینه ها هم قید شوند. بدیهی است در صورت عدم تمکین هر کدام از طرفین، از مبادی قانونی و حقوقی برای رفع اختلاف کمک گرفته می شود.

هزینه تعمیرات مشاعات
هزینه تعمیرات مشاعات

هزینه تعمیر درب ورودی

اگر درب ورودی ساختمان توسط عاملی که مربوط به هیچ یک از ساکنان ساختمان نیست آسیب دیده باشد (مثلا دزد) هزینه تعمیرش بر عهده کلیه ساکنان ساختمان است و بایستی تقسیم شود. ولی اگر عامل این خرابی یا آسیب یک یا چند تن از ساکنان به طور خاص باشد (مثلا درگیری خانوادگی یا تصادف با وسیله نقلیه)، این هزینه باید تنها توسط آن شخص پرداخت شود.

اگر درب ورودی یکی از واحدها مدنظر باشد، همین مسئله بین مستاجر و موجر هم حاکم است؛ بدین معنا که اگر مستاجر عامل خرابی باشد، پرداخت این هزینه بر عهده خودش است؛ در غیر این صورت مالک بایستی هزینه تعمیر درب را پرداخت کند.

هزینه تعمیر درب ورودی
هزینه تعمیر درب ورودی

هزینه تعمیر آسانسور

در رابطه با تعمیر آسانسور به‌عنوان بخشی از لیست هزینه های ساختمان با دو سؤال مواجه خواهیم بود:

– پرداخت هزینه سرویس و تعمیر آسانسور بین همه ساکنان ساختمان تقسیم می‌شود یا ساکنان طبقاتی که کم‌تر از آسانسور استفاده می‌کنند از پرداخت این هزینه معاف هستند؟

– آیا پرداخت هزینه مربوط به تعمیر آسانسور بر عهده مستاجر است یا مالک؟

در رابطه با سؤال اول بایستی این گونه پاسخ داد که پر یا خالی بودن واحد و هم‌چنین ساکن بودن در طبقاتی که نیاز کم‌تر به آسانسور دارند ملاکی برای عدم پرداخت هزینه ها نیست. بنابراین کماکان و با استناد به قانون، تمام واحدها، ملزم به پرداخت هزینه سرویس و نگهداری آسانسور هستند.

هم‌چنین هزینه‌های سرویس و نگهداری آسانسور، جزء شارژ ساختمان حساب می‌شود که به معنای این است که باید توسط مستاجر پرداخت شود. ولی اگر هزینه‌ای که برای آسانسور می‌شود، جهت تعمیر اساسی آن و یا تعمیر و تعویض قطعات مکانیکی و غیرمکانیکی آسانسور است، از آن‌جا که هزینه کلی است و هزینه‌های کلی بر عهده مالک واحد است، این هزینه هم بر عهده مالک واحد خواهد بود.

هزینه تعمیر آسانسور
هزینه تعمیر آسانسور

هزینه تعمیر تاسیسات

از آن جا که تاسیسات از هزینه‌های اساسی و کلی یک ساختمان است که عمر مفید ساختمان به وجود آن‌ها بستگی دارد (به این معنی که اگر تاسیسات مشکل داشته باشد، کیفیت زندگی در ساختمان پایین خواهد بود) پرداخت هزینه‌های مربوط به تعمیرات آن، بر عهده مالک است. در رابطه با این که هزینه تعمیر تاسیسات به‌عنوان بخشی از لیست هزینه های ساختمان باید بین کل ساکنان ساختمان تقسیم شود یا خیر، باید به مرز تاسیسات و خرابی آن توجه کرد؛ به این معنی که اگر خرابی مربوط به درون واحد باشد، مستاجر یا مالک همان واحد، هزینه را می‌پردازد و اگر مشترک بین واحدها باشد، هزینه بین واحدها بایستی تقسیم شود.

هزینه فضای سبز و باغچه

ساکنان ساختمان بایستی بر سر احداث باغچه و ایجاد فضای سبز در یک نقطه اتفاق نظر داشته باشند یا به عبارت دقیق‌تر، مخالفتی از سمت آنان صورت نگیرد. تنها در صورتی این اتفاق نظر نیاز نیست که، مالک بخواهد این کار را کند که این جا هم محدودیتی وجود دارد، مبنی بر این که فضای سبز نباید باعث ضایع شدن حق یکی دیگر از ساکنان شود.

اگر قرار به ایجاد فضای سبز در حیاط شد، از آن جا که حیاط از مشاعات ساختمان است، هزینه باغچه بین ساکنان تقسیم می‌شود. ولیکن باید در این جا هم توجه داشت که هزینه صرف‌شده برای فضای سبز که در لیست هزینه های ساختمان قرار می‌گیرد کلی است یا جزئی. اگر هزینه کلی باشد (مثل کاشت نهال) هزینه آن با مالک است و نه مستاجر؛ ولی هزینه نگهداری از باغچه را کماکان مستاجر خواهد پرداخت.

هزینه فضای سبز و باغچه
هزینه فضای سبز و باغچه

هزینه نگهداری پارکینگ

مالک فضای پارک خودرو، مسئول نگهداری آن است. ولی در رابطه با هزینه نگهداری پارکینگ با چند “اگر” روبه‌رو هستیم:

– اگر این فضای پارک در ملک شما واقع شده، شما مسئول آن هستید.

– اگر یک فضای پارک در یک مجتمع مسکونی قرار دارد، مسئول آن مدیریت مجتمع است.

– اگر فضای پارکینگ به شما رهن داده شده است، با توجه به مفاد بیان شده در رهن، ممکن است مسئولیت فضای پارک با شما باشد.

هزینه نگهداری پارکینگ
هزینه نگهداری پارکینگ

هزینه نگهداری استخر

اگر استخر جزو مشاعاتی باشد که کلیه ساکنان حق استفاده را از آن دارند، هزینه‌های ثابت نگهداری از استخر از آن‌ها دریافت می‌شود. ولی در رابطه با این که چه هزینه‌هایی با مستاجر است و چه هزینه‌هایی با مالک، باید به موارد هزینه‌های کلی و جزئی توجه نمود. موارد کلی که تامین آن با مالک است، شامل آگاه‌سازی افراد از قوانین استخر به شکل مکتوب، بالا نگاه داشتن کیفیت استخر از جهت ایمنی، تمیز نگاه داشتن استخر و تعمیرات تجهیزات استخر می‌شود. موارد جزئی که مسئولیتش با مستاجر است، تمیزکاری روزانه و مراقبت از استخر است.

هزینه رنگ‌آمیزی مشاعات ساختمان

از آن‌جا که همه ساکنان ساختمان از مشاعات ساختمان استفاده می‌کنند، هزینه رنگ‌آمیزی مشاعات با مشارکت همه آن‌ها تامین می‌شود (مگر این که این رنگ‌آمیزی صرفا برای زیباسازی بیشتر و در واقع غیرضروری باشد).

در رابطه با این که پرداخت این هزینه بر عهده مستاجر یا مالک است هم اشاره به این نکته ضروری است که رنگ‌آمیزی کلی است (مثلا رنگ‌آمیزی کل ساختمان که در این حالت بر عهده مالک است) یا جزئی (مثلا رنگ‌آمیزی یک بخش کوچک که در نتیجه استهلاک رنگ همان بخش ایجاد شده است).

هزینه رنگ‌آمیزی مشاعات ساختمان
هزینه رنگ‌آمیزی مشاعات ساختمان

 هزینه بیمه ساختمان

از نظر قانونی ضرورتی برای بیمه کردن ساختمان وجود ندارد؛ ولی بهتر است که مالک ساختمان هم برای مستاجران و هم برای حفاظت از سرمایه‌گذاری‌شان ساختمان را بیمه کنند. مستاجران هیچ مسئولیتی برای بیمه‌کردن ساختمان ندارند (هرچند که بایستی هزینه‌هایی اجاره و قبوض را که بخشی از لیست هزینه های ساختمان هستند بپردازند).

 هزینه بیمه ساختمان
 هزینه بیمه ساختمان

هزینه نگهبانی و سرایداری

از آن‌جا که حضور سرایدار و نگهبان به نفع خود ساکنان ساختمان است، هزینه ثابت سرایدار و نگهبان را ساکنان ساختمان (چه مستاجر و چه مالک) می‌پردازند.

هزینه نگهداری چراغ‌ها و روشنایی مشاعات

از آن‌جا که همه ساکنان ساختمان از مشاعات استفاده می‌کنند، بدون استثنا بایستی در پرداخت هزینه نگهداری و تعویض روشنایی، مشاعات مشارکت کنند.

در رابطه با این که این مسئولیت بر عهده مالک است یا مستاجر باید به این نکته توجه داشت که مالک وظیفه امنیت ساختمان را نیز از حیث تاسیسات و تجهیزات بر عهده دارد. از آن‌جا که تاریک بودن مشاعات می‌تواند برای ساکنین آسیب‌زا باشد، نگهداری روشنایی مشاعات عموما بر عهده مالک ساختمان خواهد بود.

هزینه نگهداری پشت بام

پشت بام از مشاعات ساختمان به حساب می‌آید؛ به همین جهت اگر هزینه‌ای باید انجام شود، بایستی بین ساکنان تقسیم شود. اگر ساکنان مستاجر باشند، وظیفه پرداخت هزینه نگهداری ساختمان بر عهده مالک خواهد بود.

هزینه های ساختمان
پشت بام

هزینه حقوق کارمندان ساختمان

هر ساختمانی برای پیش‌برد عملکردش نیاز به یک سری کارمند دارد؛ کارمندانی که کار مدیریت، رسیدگی به حساب‌های مالی و … را انجام می‌دهند.

هزینه‌ای که صرف پرداخت حقوق به این کارمندان می‌شود در زمزه هزینه‌های مشترک بوده که باید توسط همه ساکنان تامین شود. در قراردادی که با این کارمندان امضا می‌شود علاوه بر میزان حقوق، بیمه و مزایا هم درج می‌شود و با چنین کارمندانی بایستی همانند یک نیروی کار و مطابق با قانون کار برخورد شود. عموما این هزینه ها هم توسط ساکنین (مالک یا مستاجر) پرداخت می گردد.

{ در ادامه بخوانید: قوانین شارژ ساختمان و پرداخت آن و چک لیست وظایف مدیر ساختمان شامل چه مواردی است؟ }

پلتفرم مدیریت املاک ملکبا

با استفاده از پلتفرم مدیریت املاک ملکبا می‌توان لیست هزینه‌های ساختمان را به شکل تفکیک شده و با جزئیات مدیریت کرد. این هزینه‌ها در نهایت برای کلیه ساکنین ساختمان قابل مشاهده خواهد بود. علاوه بر هزینه‌های انجام شده که هریک از ساکنین سهم خود را در انجام آن پرداخت کرده‌اند، کسب درآمد از اجاره مشاعات هم ممکن است که در چنین مواردی نیز می‌توان از این پلتفرم استفاده نمود.

می‌توان خلاصه خدمات ارائه شده توسط پلتفرم ملکبا را به شکل زیر بیان کرد:

– مدیریت شارژ، بدهی، جریمه و دیرکرد

– مدیریت ساکنان واحدها

– گزارش‌گیری

– گردش مالی و مدیریت صندوق‌ها

– تعریف قوانین برای مجموعه

– امکان تغییر مدیر

جمع بندی

از آن جا که در یک ساختمان، تعداد ساکنان ممکن است که زیاد باشد، مدیریتشان ممکن است چالش‌برانگیز شود. به همین جهت نیاز است تا از ابزار تسهیل‌کننده برای مدیریت لیست هزینه های ساختمان استفاده نمود.

پلتفرم مدیریت املاک ملکبا به‌عنوان بستری برای ایجاد سهولت در راستای مدیریت ساختمان‌ها، این امکان را به ما می‌دهد که با کم ترین چالش و در نهایت دقت، مدیریت ساختمان را به راحتی انجام دهیم.